ICA Supermarket Mora

ICA Supermarket i Mora har utökat sin lokal genom ombyggnation i den befintliga fastigheten. Genom att bland annat öppna upp väggen in till den tidigare banklokalen har nu ICA Supermarket tagit i anspråk hela markplanet. Genom denna ombyggnation har butiken fått ett helt nytt kök med bland annat bakeoff och chark. Butiksytan har utökats med varuhyllor, frysdiskar och plats för torgyta inne i butiken. Nytt lager, butikskontor, kyl- och frysrum samt en ny mejeriavdelning har också tillskapats.

Vi på agnasARK har varit med i hela processen och tagit fram förslag till fastighetsägaren tillsammans med verksamheten, bygglovsritningar och projekterat bygghandlingar tillsammans Skoglunds som utfört ombyggnationen.