Projektbeskrivning

Tävlingsuppgiften var att skapa en informationspaviljong till träbyggnadsprojektet Vällebroar i Växjö. Paviljongen skulle vara en samlingsplats för besökare till byggarbetsplatsen och kunna fungera för presentationer och föredrag. Den skulle också vara flyttbar för att kunna användas till flera byggprojekt. Projektet vann 2:a pris!

Beställare var södra skogsägarna. Projektansvariga var Daniel Boberg och Erik Wallén. Tävlingen genomfördes 2006 i Växjö.