Förskolan Myran, Leksand

Vi har på uppdrag av Leksands Kommun tagit fram koncept, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag för den nya förskolan Myran. Vi har också gjort projektering till bygghandlingar samt varit med som kontrollansvarig i projektet.

I skogen norr om Käringberget planeras för ett nytt bostadsområde och förskolan är den första byggnaden i området. Förskolan har formen av en treuddig stjärna som består av fyra delar. Mittendelen fungerar som ett gemensamt torg och samlingsplats. De tre övriga delarna består av två förskoleavdelningar och en del innehållande tillagningskök och personalutrymme.

Exteriören har fått en sammanhållen färgsättning i en skogsgrön kulör för att samspela med omkringliggande skogs- och naturlandskap. Byggnaden är inte bara grön till färgen, utan takytorna mot söder är täckta med solceller för att producera egen el, miljövänlig!