Flerbostadshus i Enålund

I området Enålund har Rättviks Fastigheter AB byggt 42st nya lägenheter i tre huskroppar. Husen består av 96st moduler från Häggmark och söners fabrik i Sunne i Värmland. Lägenheterna är fördelad på 14st 1:or, 14st 2:or och 14st 3:or. I agnasARK:s uppdrag ingår framtagande av förfrågningsunderlag, färgsättning, projektledning och kontrollansvarig enligt PBL. Färgsättningen är inspirerad av det gröna, gula och röda i Rättviks folkdräkt.

Läs mer om projektet hos Siljan News.