Projektbeskrivning

agnasARK har på uppdrag av samtliga fastighetsägare upprättat illustrationsplan och detaljplanhandlingar. Planområdet omfattar fler fastigheter, ligger cirka 5 km norr om Leksands centrum och är 11,7 hektar stor. Planförslaget omfattar 33 villatomter, tre nya lokalgator samt några sammanhängande skogspartier.