Projektbeskrivning

Dala Vatten och Avfall AB i Moskogen, Leksand

Nytt huvudkontor och förråd för Dala Vatten och Avfall AB i Moskogen, Leksand. Idéskisser, förslagshandling, budget och förfrågningsunderlag för Dala Vatten och Avfall AB, färdigprojektering för totalentreprenören Grytnäs Projekt AB.

Beställare var Dala Vatten och Avfall AB / Grytnäs Projekt AB. Projektansvarig var Daniel Boberg och medverkande Erik Wallén, Per Knutz och Jan-Erik Stors. Byggnaden är på 1500 kvm och färdigställdes 2012.