Carins Café, Alfvéngården

Alfvéngården i Tibble, Leksand, byggdes under 1940-talet som hem till den berömde tonsättaren Hugo Alfvén och hans fru Carin. Gården fungerar idag som ett besöksmål och en plats för konserter. För att stärka gårdens utbud och ge bättre möjligheter vid evenemang har man nu uppfört en ny byggnad innehållande café och toaletter. Det nya caféet är byggt som en traditionell faluröd träbyggnad med svarta detaljer. Byggnaden ersätter en äldre garagebyggnad vilket bidrar till att behålla den ursprungliga gårdskompositionen och gårdens karaktär.

agnasARK har, tillsammans med byggherren Kungliga Musikaliska Akademien och entreprenören Skoglunds bygg, tagit fram förslagsskisser och bygglovshandlingar samt bygghandlingar för den nya byggnaden. Vi har också varit Kontrollansvarig PBL under byggtiden.