Två stycken flerbostadshus med åtta lägenheter i varje