MHF Hundfjället, Sälen2016-11-22T23:25:55+00:00

Projektbeskrivning

Förslag på utbyggnad av en befintlig stugby som ligger i ett attraktivt område nära Hundfjällets skidbackar. Befintliga stugor få möjlighet att göra en mindre tillbyggnad och planen möjliggör även anordnandet av sex friliggande tomter.

Projektansvarig var Arjan Bastiaans.

Projektdetaljer

Kategorier: