MHF Hundfjället, Sälen 2016-11-22T23:25:55+00:00

Project Description

Förslag på utbyggnad av en befintlig stugby som ligger i ett attraktivt område nära Hundfjällets skidbackar. Befintliga stugor få möjlighet att göra en mindre tillbyggnad och planen möjliggör även anordnandet av sex friliggande tomter.

Projektansvarig var Arjan Bastiaans.

Project Details

Categories: