Beskrivning av referensobjekt

Förslagshandlingar på ett antal typhus sammansatta till ett bostadsområde. Husen har en samtida utformning men med inspiration och anknytning till en mer traditionell byggnadskultur.

Småhusen är mellan 90-140 kvm. Projektansvarig var Daniel Broberg och medverkande var Per Knutz.