Lundstigen, Mora2016-11-22T23:25:55+00:00

Projektbeskrivning

Förslagshandlingar på ett antal typhus sammansatta till ett bostadsområde. Husen har en samtida utformning men med inspiration och anknytning till en mer traditionell byggnadskultur.

Småhusen är mellan 90-140 kvm. Projektansvarig var Daniel Broberg och medverkande var Per Knutz.

Projektdetaljer

Skills Needed:

Kategorier: