Detaljplan Norra Hjortnäsheden, Leksand 2016-11-22T23:25:54+00:00

Project Description

agnasARK har på uppdrag av samtliga fastighetsägare upprättat illustrationsplan och detaljplanhandlingar. Planområdet omfattar fler fastigheter, ligger cirka 5 km norr om Leksands centrum och är 11,7 hektar stor. Planförslaget omfattar 33 villatomter, tre nya lokalgator samt några sammanhängande skogspartier.

Project Details

Categories: